Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
BanHangDaCap
120
1,980,000,000 gold
2
QuyetDz
120
280,569,446 gold
3
MocQueAnh
120
263,415,266 gold
4
TraMy_______
120
256,268,521 gold
5
Vinh
120
248,266,060 gold
6
Dao_Khach
120
242,997,932 gold
7
[GM]HoangThuongGiaLam
120
232,246,761 gold
8
Heraliot
120
216,367,208 gold
9
ThuMinh
120
186,462,589 gold
10
Vy
120
172,791,170 gold