Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
bao_ria
121
12921826
2
Koo
121
7920113
3
[GM]HoangThuongGiaLam
120
1695357260
4
CB_MS2
120
244000167
5
TrúcSẹo
120
240508136
6
Z_15
120
223667995
7
18Tuoi
120
203108524
8
SP_Led
120
172101470
9
mopw3
120
171366846
10
SieuQuay
120
170498789
11
TieuThu
120
170383140
12
FarmSun1
120
167627032
13
Z_16
120
154647706
14
CB_MS
120
145944368
15
Z_12
120
136153434
16
MixSilk_____
120
134788311
17
SanTaFe
120
129403918
18
KeoBoss
120
128272309
19
20Tuoi
120
121396988
20
AcNhan
120
119910713